Vadības prasmju pilnveide


Mērķa auditorija

  • vadītāji, kuri vada vadītājus (organizāciju vai lielu struktūrvienību vadītāji)
  • vadītāji, kuri vada darbiniekus (struktūrvienību vadītāji, projektu vadītāji u.c.)

Praktiski, aktīvi un rosinoši semināri par ikvienam vadītājam aktuālajiem cilvēku vadīšanas jautājumiem, lai struktūrvienība, katrs darbinieks un organizācija kopumā sasniegtu izvirzītos mērķus. Mācīšanās vide ir veidota tā, lai katram dalībniekam būtu iespēja palūkoties uz savu darba ikdienu it kā no putna lidojuma, izaicināt ierastos rīcības modeļus, domāt un diskutēt par praktiskiem darba instrumentiem cilvēku un komandas vadīšanā, pievienot savam atziņu klāstam nedaudz teorijas un labās prakses piemērus gan no Latvijas, gan Eiropas organizācijām. Un, protams, paņemt sev līdzi ikdienā praktiski izmantojamus „instrumentus” efektīvai darbinieku vadīšanai.


Vadītāju prasmju pilnveides jomas (semināru, radošu darbnīcu veidā)

  • Vadītāja loma, atbildība, personības aspekti, līderība
  • Komandas veidošana un vadīšana
  • Komunikācija ar darbiniekiem (individuāli, sapulcēs)
  • Darba izpildes vadība (sākot no mērķu izvirzīšanas līdz pat ikdienas uzdevumiem un atgriezeniskai saitei par paveikto)
  • Darbinieku motivēšana, emocionālo iesaisti veicinošas vides veidošana
  • Darbinieku atlase
  • Pēctecības plānošana un darbinieku attīstīšana