Par mani


Mana profesionālā ikdiena vienlaikus ir gan mans darbs, gan degsme un pārliecība par to, kā palīdzēt izaugt jaunai un kvalitatīvai izpratnei par cilvēku attīstību darbavietās, kā atbalstīt cilvēkus viņu personīgās un profesionālās pilnveides ceļā. Esmu kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) speciāliste, un jau kopš 2010.gada supervizore. Pieaugušo pasniedzēja kopš 2000.gada, specializējusies vadītāju prasmju pilnveides jomā. Nu jau vairāk kā 19 gadu profesionālo pieredzi personāla vadībā un darbinieku attīstībā esmu veidojusi Swedbank akadēmijas vadītājas amatā, kā arī AS DnB Nord banka personāla pārvaldes vadītājas amatā un pirms tam AS Hansabanka Mācību centrā. Supervizora profesionālā augstākā izglītība ir iegūta Tallinas Universitātes Institute of Fine Arts un Vācijas Komunikācijas un Supervīzijas institūta programmā „Organizāciju attīstība, starpkultūru supervīzija un koučings”. KBT psihoterapeita izglītība ir iegūta ODYSSEA International CBT Institute (Čehija), Čehijas KBT asociācijas un Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas kopīgi veidotā studiju programmā. Augstākā izglītība matemātikā (LU, 1993.) un profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (LU, 2000.).

Biedrības "Latvijas supervizoru apvienība" izdotās grāmatas "Supervīzija. Latvijas Supervizoru apvienība. Supervizoru pieredzes stāsti" (2023, izdevniecība "Sava grāmata") līdzautore.


Mani partneri un domubiedri

  • esmu Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas biedre www.kbt.lv;
  • esmu Latvijas supervizoru apvienības biedre www.supervizija.lv;
  • kā pasniedzēja sadarbojos ar SIA Komercizglītības centrs www.kic.lv, esmu pasniedzēja vadītāju attīstības programmā „Biznesa meistarklase”;
  • esmu līdzdarbojusies Eiropas Nacionālo Supervizoru organizāciju asociācijas ANSE www.anse.eu intervīzijas grupā, kuras mērķis ir veicināt supervīzijas izmantošanu efektīvai darbinieku attīstībai uzņēmumos. Mani International Intervison Group kolēģi:

                          Gerian Dijkhuizen   http://www.geriandijkhuizen.nl/ Nīderlande

                          Ingvill Moen Hovlund http://www.linkedin.com/in/ingvillhovlund  Norvēģija

                          Karin London http://www.tip.ee/meist/partnerid  Igaunija

                          Per Wolfrum http://www.supervision-fortbildung.net Vācija

  • līdzdarbojos projektā „Iespējamā misija”, kas veicina izglītības kā vērtības nostiprināšanu Latvijā.