IZAUGSME NEVAR NOTIKT BEZ NEMITĪGAS MĀCĪŠANĀS, SAVAS PERSONĪGĀS UN PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES. SIA INNER WINGS IR JŪSU PARTNERIS – LIDOJUMAM ĪSTIE SPĀRNI - CEĻĀ UZ SAVU EMOCIONĀLO VESELĪBU UN TĀDU DARBA VIDI, KURĀ IKVIENS AR PRIEKU SASNIEDZ GAN SAVUS, GAN ORGANIZĀCIJAS MĒRĶUS.

UZ TIKŠANOS KOPĪGOS DARBOS!